آرشیو مقالات مرتبط با اختلال یادگیری در کودکان

از دیگر اختلالات شایع مرتبط با یادگیری، اختلال خواندن یا دیسلکسیا است که برای افراد مبتلا مشکلاتی را در زمینه درک درست مطالب، تلفظ و حتی نوشتن به وجود می آورد به طوری که قادر نیستند مانند سایرین در مهارت های آموزشی مرتبط با خواندن، عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند.

دوشنبه, نوامبر ۱۱, ۲۰۱۹ - ۰۸:۰۳

یکی از مهارت های مهم و کاربردی در زندگی امروزه بشر، نوشتن است که برخی از کودکان در اثر اختلال یادگیری از نوع اختلال نوشتن، قادر نیستند مانند سایرین در انتقال مفاهیم، افکار و اندیشه ها از ذهن به دست نوشته، عملکرد موفقیت آمیزی کسب کنند.

دوشنبه, نوامبر ۱۱, ۲۰۱۹ - ۰۸:۳۱

گروهی از کودکان در مقایسه با سایرین از عملکرد مطلوبی در برخی از مهارت های خاص تحصیلی مانند محاسبات ریاضی برخوردار نیستند که معمولا در ایجاد آن ها بیماری های جسمی یا عصبی تاثیر گذار نیستند. به این مشکلات، اختلالات یادگیری می گویند. 

دوشنبه, نوامبر ۱۱, ۲۰۱۹ - ۰۸:۵۸